Du kan finde kontributionsgrupper for din pensionsordning på Min pension. Gå ind under fanen Medlemskab og scroll ned til afsnittet Dine oplysninger. Her fremgår dine kontributionsgrupper.

Alle pensionsordninger under P+ Regulativ 2019 er i samme rentegruppe, risikogruppe ved død og omkostningsgruppe. 

I P+ Regulativ 2019 hedder kontributionsgrupperne:

  • AB*B 

*Der er forskellige risikogrupper for invaliditet (bogstav 3).

Risikogruppe for invaliditet
Din risikogruppe for invaliditet kan være B, M eller N. Her kan du læse, hvad bogstaverne betyder. Her kan du læse, hvad bogstaverne betyder:

Risikogruppe for invaliditet Forklaring
N Særskilt indgået firmaaftale med arbejdsgiverklausul ved udbetaling af midlertidig invalidepension. Klausulen betyder, at den midlertidige invalidepension udbetales til din arbejdsgiver, så længe du er ansat. 
M Særskilt indgået firmaaftale uden arbejdsgiverklausul ved udbetaling af midlertidig invalidepension.
B Øvrige pensionsordninger.