IconForstå begreberne 

Bonusbestemmelser

Bestemmelserne er opdelt i to emner: bonusberegning og bonusanvendelse.

Bonusbestemmelserne fastsættes af bestyrelsen og gælder for alle medlemmer, der har pension med gennemsnitsrente.

Medlemmer, der har en pension med markedsrente, får ikke nogen bonus. De får et løbende investeringsafkast af deres opsparing.

Bonus er en fordeling af det eventuelle overskud, der fremkommer ved et bedre faktisk forløb end forudsat ved beregning af grundlagspensionen.

 

Der kan opstå overskud inden for tre områder:

  • Renteoverskud opstår, hvis investeringsafkastet er højere end grundlagsrenten.
  • Administrationsoverskud opstår, hvis pensionskassen kan administrere ordningerne billigere end forudsat i grundlaget.
  • Risikooverskud opstår, hvis udgifterne til forsikringsdækning ved død og invaliditet har været lavere end forudsat i grundlaget.

 

Opstået overskud overføres i første omgang til det kollektive bonuspotentiale. Det kollektive bonuspotentiale er pensionskassens ufordelte reserver sammen med egenkapitalen, og det er med til at sikre, at de årlige udsving i resultaterne udjævnes. Det kollektive bonuspotentiale opbygges i gode år til brug i dårlige år. Man kan se størrelsen af det kollektive bonuspotentiale i årsregnskabet.

 

Bonus, der er opsparet i det kollektive bonuspotentiale, fordeles til medlemmerne via bonussatserne, som fastsættes af bestyrelsen og anmeldelse til Finanstilsynet. Medlemmerne får deres andel af overskuddet fordelt i forhold til, hvor meget det enkelte medlem har bidraget til overskuddet. Reglerne for fordeling af overskuddet findes i Finanstilsynets bekendtgørelse om kontribution. Heri fastlægges det, at alle medlemmer skal behandles rimeligt, og at man ikke må tilgodese særlige grupper (fx aldersgrupper). Samtidig skal man ved fordelingen tage højde for risikoen på grundlaget for det enkelte medlems pensionsordning.

 

Bestyrelsen kan fastsætte bonussatserne, så de er 'lavere' end forudsætningerne i grundlaget, hvilket kaldes negativ bonus. Dette kan ske, hvis der opstår underskud inden for de tre områder ovenfor, som skal indhentes. Negativ bonus huskes på pensionsordningen og modregnes i fremtidig positiv bonus, men det kan ikke i sig selv give anledning til, at grundlagspensionen nedsættes. Fordelingen af underskud sker ligesom overskud i forhold til, hvor meget det enkelte medlem har bidraget.

Bonus, der er fordelt til medlemmerne via bonussatserne, kan anvendes til følgende:

  • Betaling af gruppeforsikringspræmien.
  • Udbetaling af tillægspension.
  • Opbygning af MedlemsMidler.
  • Kontostyrkelser.
  • Opskrivning af pensionen.

 

Opskrivning af pensionen betyder, at grundlagspensionen reguleres op. Dette sker kun i det tilfælde, at bonus ikke er blevet anvendt til de øvrige formål. Bestyrelsen kan ændre bonusanvendelsen for fremtidige bonustilskrivninger, men ikke bagudrettet for allerede tilskrevet bonus.

 

Du finder politik for bonus og særlige bonushensættelser her

Herunder kan du læse, hvilke pensionsordninger der får del i bonus.

 

Pensionsordning for medlemmer af P+

I pensionsordningen i P+ er det alene livrenteordningen, som er bonusberettiget og derved omfattet af kontributionsprincippet. Ratepension, kapitalpension og aldersforsikring er markedsrenteprodukter og forrentes med det faktiske afkast.

 

Pensionsordning for medlemmer af P+ tidligere JØP

Alle pensionsordninger i P+, tidligere JØP er berettiget til bonus.

 

Pensionsordning for medlemmer af P+, tidligere DIP

I pensionsordninger i P+, tidligere DIP er det alene livrenteordningen, som er bonusberettiget og derved omfattet af kontributionsprincippet. Ratepension, kapitalpension og aldersforsikring er markedsrenteprodukter og forrentes med det faktiske afkast.