Tillægspensionen er forskellen mellem den samlede pension og grundlagspensionen.

Modsat grundlagspensionen er tillægspensionen ufunderet. Det betyder, at der ikke på forhånd hensættes penge til dækning af tillægspensionen. Derimod anvendes bonus løbende til at betale tillægspensionen. Tillægspensionen kan justeres og eventuelt helt bortfalde, fx hvis afkastet ikke lever op til forudsætningerne.