Du kan finde oplysninger om grundlagsrenter herunder for henholdsvis P+ Regulativ 2019, P+, tidligere JØP og P+, tidligere DIP.

Grundlagspensionen kan være betinget og ubetinget:

  • Betinget grundlagspension regnes på et betinget tegningsgrundlag. Det betyder, at bestyrelsen kan ændre forudsætningerne i grundlaget som blandt andet grundlagsrente, dødelighed, invaliditet og omkostningsstruktur, hvis fx en eller flere af forudsætningerne ændrer sig mere permanent.
  • Ubetinget grundlagspension regnes på et ubetinget tegningsgrundlag, som kun kan ændres i særlige tilfælde.

P+ Regulativ 2019
Grundlagsrenten er på -1 pct., og grundlagspensionen er betinget.

P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2
Din pensionsordning kan have flere grundlagsrenter, hvis den er oprettet før den 1. juli 2005. Det betyder, at for pensionsordninger indgået før den 1. juli 2015 har bonus, indskud og bidragsstigninger en anden grundlagsrente end det oprindelige aftale.

Den 1. september 2021 sker der ændring i grundlagsrenten, og det får betydning for din grundlagspension. Du finder svar på generelle spørgsmål om ændringen, og hvad den betyder for din pensionsordning, her 

Her kan du se en oversigt over grundlagsrenter for JØP-aftaler.

Gælder for: Grundlagsrente Grundlagspension
JØP-aftaler indgået før den 1. januar 1990. 4,25 % Ubetinget
JØP-aftaler indgået i perioden fra den 1. januar 1990 til den 1. januar 1997.  3,7 % Ubetinget
JØP-aftaler indgået i perioden fra den 1. januar 1997 til den 1. juli 1999. 3 % Ubetinget

JØP-aftaler indgået i perioden fra den 1. juli 1999 til den 1. juli 2005.

Gælder også for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. januar 2000 til den 1. januar 2006 på alle JØP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2005.

2 % Ubetinget

For JØP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2005 indgår bonus, indskud, bidrags-stigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode eller hvilende medlemskab fra den 1. januar 2006 til den 1. september 2021.

Derudover gælder, at indbetalinger efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsordningen indgår indtil den 1. september 2021.

0 % Betinget

JØP-aftaler indgået fra den 1. juni 2005 og bonus, indskud, bidragsstigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode eller hvilende medlemskab.

For JØP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2005 indgår bonus, indskud, bidrags-stigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode eller hvilende medlemskab fra den 1. september 2021.

Derudover gælder for alle JØP-aftaler, at alle indbetalinger efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsordningen indgår fra den 1. september 2021.

 

- 1 % Betinget

P Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1, P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
Din pensionsordning kan have flere grundlagsrenter.

Den 1. september 2021 sker der ændring i grundlagsrenten, og det får betydning for din grundlagspension. Du finder svar på generelle spørgsmål om ændringen, og hvad det betyder for din pensionsordning, her

Her kan du se en oversigt over grundlagsrenter for DIP-aftaler:

Gælder for: Grundlagsrente Grundlagspension
DIP-aftaler indgået før den 1. januar 1997. 4,5 % Ubetinget
DIP-aftaler indgået i perioden fra den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000. 2,5 % Ubetinget

DIP-aftaler indgået i perioden fra den 1. januar 2000 til den 1. juli 2006.


Gælder også for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. januar 2000 til den 1. april 2011 for DIP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2006.

1,5 % Ubetinget

For DIP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2006 indgår bonus, indskud, bidragsstigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode fra den 1. april 2011 til den 1. september 2021.

Derudover gælder ligeledes, at indbetalinger efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsordningen indgår indtil den 1. september 2021.

0 %  Ubetinget

DIP-aftaler indgået fra den 1. juli 2006 og bonus, indskud, bidragsstigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode eller hvilende medlemskab.

For DIP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2006 indgår bonus, indskud, bidragsstigninger og genoptagelse af indbetalingen fra bidragsfri periode fra den 1. september 2021.

Derudover gælder for alle DIP-aftaler, at alle indbetalinger efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsordningen indgår fra den 1. september 2021.

-1 % Betinget