IconFor dig på pension 

Pension 2024

Bliv klogere på pensionsudbetalingerne i 2024.

Hvert år regulerer vi din pensionsudbetaling. På Min pension kan du se det præcise beløb for din pensionsudbetaling i 2024 samt læse flere detaljer om udbetalingen.

Udbetalingen afhænger af din ordning
Ændringen i din pensionsudbetaling afhænger blandt andet af, om din opsparing er med gennemsnitsrente eller markedsrente.

For nyere pensionsordninger med gennemsnitsrente afhænger din pensionsudbetaling af den depotrente, du har fået i 2023.

Ældre pensionsordninger med gennemsnitsrente har en såkaldt ydelsesgaranti. Du kan læse mere her.

For pensionsordninger med markedsrente vil udbetalingen blive påvirket af, hvordan det går med investeringen af din opsparing over hele året. Det endelige beløb vil derfor først blive endeligt fastlagt i forbindelse med udbetalingen af pensionen i januar.

Hvis du er i tvivl om, hvilken ordning du har, kan du se det på medlemsportalen Min pension – klik på Dit navn, Dine oplysninger og Dine pensionsordninger.

Du kan høre mere om, hvordan din pension fastsættes og reguleres samt hvad det betyder for dine udbetalinger på webinaret "Bliv klogere på din pension i 2024".
Se med her. 


Nedenfor har vi samlet en række svar på spørgsmål til pensionsudbetalingerne i 2024.

Spørgsmål og svar om pensionsudbetalingerne i 2024

Udbetalingen af din pension for januar sker ultimo december. Din pensionsudbetaling fremgår dog først på Min pension pr. 1. januar 2024.

Depotrenten fastsættes på baggrund af den økonomiske situation, det faktiske afkast de foregående år og pensionskassens generelle økonomi. Som resultat oplever medlemmer på gennemsnitsrenteordninger en udjævning af afkastet, da P+ reserverer en del af overskuddet fra gode år, så man kan trække på reserven i dårlige år.

Ved udgangen af 2021 havde vi opbygget så store reserver, at vi gav de fleste af vores medlemmer en relativ høj depotrente på 7 pct. set over hele 2022. Efter et udfordrende år på de finansielle markeder, hvor stort set alle aktivklasser gav negative afkast, valgte vi ved udgangen af 2022 at fastsætte depotrenten til 0 pct. for 2023. Det gjorde vi for at få genopbygget vores reserver, hvilket er forudsætningen for, at vi kan sikre vores medlemmer mod for store udsving i forrentningen af deres opsparing i fremtiden.

For de fleste pensionsordninger i gennemsnitsrente lå beregningsrenten i 2023 på mellem 2 og 4,2 pct., mens årets depotrente – på baggrund af afkastet i 2022 – var sat til 0 pct. De forventninger til afkastet på lang sigt, der lå til grund for beregningsrenten, var dermed højere end det reelle afkast, der via depotrenten blev tilskrevet din opsparing – og derfor falder din pension i 2024.

Forklaring
Størrelsen på den pension, du får udbetalt, fastlægges bl.a. med udgangspunkt i det seneste års depotrente samt beregningsrenten. Depotrenten, der tilskrives din pensionsopsparing, er fastlagt på baggrund af det opnåede afkast, mens beregningsrenten er fastlagt med udgangspunkt i det afkast, som P+ forventer at opnå på langt sigt.

Hvis afkastet ved udgangen af året ligger over eller under beregningsrenten, bliver pensionsudbetalingerne for det efterfølgende år justeret. At ændringen først får betydning for dine udbetalingerne året efter skyldes, at depotrenten skal realiseres, før den kan indgå i udbetalingerne.

Depotrenten skal altså overstige den beregningsrente, som allerede er indregnet i pensionen, for at udbetalingerne kan stige.

Pensionen reguleres og fastsættes forskelligt afhængigt at pensionsordningen. Læs mere her.

MedlemsMidler bliver forrentet med det samme afkast som egenkapitalen, som for 2022 var negativt. Hovedparten af ordningerne har derfor fået et negativt afkast på Medlemsmidler på omkring -12,5 pct.. Som konsekvens vil udbetalingen fra MedlemsMidler være mindre i 2024.

På medlemsportalen Min pension kan du se, hvor meget din udbetaling fra MedlemsMidler udgør.

Du kan læse mere om MedlemsMidler her.