IconFor dig på pension 

Hvordan udbetales og beskattes din pension?


Sådan udbetales din pension

Ordningerne udbetales forskelligt, og her kan du læse, hvordan de forskellige pensioner udbetales. Du kan også altid få et overblik over din pensionsordning på Min pension

Du får din alderspension udbetalt hver måned i resten af din levetid.


En livsvarig alderspension er din sikkerhed for, at du har en indkomst livet ud.

Du får din ratepension udbetalt hver måned.


En ratepension kan minimum blive udbetalt i 10 år og maksimalt i 30 år.

Aldersforsikring og kapitalpension udbetales som et engangsbeløb.

 

Du kan tidligst få aldersforsikringen udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, og den skal senest være udbetalt 20 år efter. Aldersforsikringen kan udbetales over flere gange. Det giver dig en fleksibilitet i planlægningen af din pensionstilværelse.

 

Den tidligste udbetaling af kapitalpension afhænger af, hvornår du har oprettet den.

  • Er kapitalpensionenoprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt, når du er fyldt 60 år.
  • Er kapitalpensionen oprettet 1. maj 2007 eller senere kan du få den udbetalt fem år før din folkepensionsalder.

Sidste udbetaling skal ske 20 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen.

MedlemsMidler bliver udbetalt som et ugaranteret tillæg til den livsvarige alderspension. Udbetalingen fastsættes som udgangspunkt årligt, og den kan derfor ændres eller risikere helt at bortfalde. Størrelsen og principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen på baggrund af samlet vurdering markedet og af pensionskassens økonomiske forhold.

 

MedlemsMidler fremgår af din pensionsoversigt på Min pension.

 


Du kan læse mere om MedlemsMidler her

 

Ophørende pension er for dig, der har en ordning under tidligere JØP i kontributionsgruppe QHHH eller RHHH.

 

Ophørende pension blev oprettet i forbindelse med fusionen til P+, hvor medlemmer i de to kontributionsgrupper fik overført en andel af deres MedlemsMidler (15 år) til den nyoprettede Ophørende pension.

Ophørende pension udbetales sammen med MedlemsMidler (15 år). Ved dødsfald eller død inden hele beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt som et engangsbeløb til dine begunstigede.

Du kan læse mere om Ophørende pension her

 

Min pension finder du kontributionsgrupper for din pensionsordning ved at gå ind under fanen Medlemskab og scrolle ned til afsnittet Dine oplysninger.


Sådan beskattes din pension

Du kan have forskellige former for pension, som beskattes forskelligt, når du får dem udbetalt. Herunder kan du læse, hvordan de forskellige pensioner beskattes. 

Når du modtager månedlig pension, indberetter P+ pension og indeholdt skat til Skat. Indberetningen sker hver måned, og du kan se den på Min pension

Din månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af pensionen.

Din kapitalpension udbetales som et engangsløb, hvor du bliver beskattet 40 pct. af udbetalingen.

 

Vælger du at få din kapitalpension delt op i flere udbetalinger, vil du blive beskattet 40 pct. af hver udbetaling.

Din månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af pensionen.

MedlemsMidler beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af pensionen.

Ophørende pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af pensionen.

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Hvis du gennem din ordning hos P+ har en gruppeforsikring, så er du grundlæggende forsikret ved sygdom, ulykke og dødsfald.

Pensionskassen indberetter hvert år præmien til Skat for dig. Præmien er skattepligtig indkomst.

På din pensionsoversigt under Min pension kan du se om du omfattet gruppeforsikringen.