Icon

Praktiske informationer

Afvikling af elektronisk generalforsamling
En elektronisk generalforsamling betyder bl.a., at du skal deltage digitalt via en generalforsamlingsportal. Generalforsamlingsportalen faciliteres af VP Services, der ligeledes håndterer tilmelding og fuldmagter. Du kan deltage i generalforsamlingen via enten PC/Mac, tablet/iPad eller smartphone.

Vi anbefaler, at du tester forbindelsen fra den enhed, som du vil deltage fra, inden generalforsamlingen. 

Internetforbindelse
Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Den afhænger ligeledes af, hvor mange i husstanden der benytter internetforbindelsen samtidig.

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om afholdelse af den elektroniske generalforsamling. Siden opdateres løbende.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage i afstemningerne. Kan du ikke deltage, eller vil du bare følge generalforsamlingen via livestreaming, kan du afgive fuldmagt på forhånd.

Bestyrelsen opfordrer til, at du gør din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 


Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt indtil den 5. april kl. 23.59.

Fuldmagt til bestyrelsen
Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.

Fuldmagt til tredjemand
Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.


Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen
Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten bliver tilgængelig i tilmeldingssystemet og her på siden, når den endelige dagsorden offentliggøres senest den 22. marts.


Udfyldte fuldmagter mailes til vpinvestor@vp.dk senest den 5. april kl. 12.00.


Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du sende en mail til generalforsamling@pplus.dk senest den 5. april kl. 12.00. 

Når du har tilmeldt dig eller afgivet fuldmagt, får du en bekræftelse på mail. Mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen, som du skal logge ind på for at deltage. Vi anbefaler, at du tester forbindelsen fra den enhed, som du vil deltage fra, inden generalforsamlingen. 

Har du spørgsmål til tilmelding eller afgivelse af fuldmagt, kan du kontakte VP på telefon 4358 8866 mandag til fredag kl. 9.00-16.00. Du kan også skrive til vpinvestor@vp.dkDu kan deltage i generalforsamlingen på følgende måder:

Deltag og afgiv stemme via generalforsamlingsportal
Du deltager i generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen. Du afgiver ligeledes din stemme via portalen, ligesom du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.


Afgiv fuldmagt og deltag i/følg generalforsamlingen via generalforsamlingsportal
Du deltager i eller følger generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen. Du har ikke mulighed for at stemme, da du har afgivet fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.

Det vil fremgå af den endelige dagsorden, om det bliver muligt at deltage i generalforsamlingen ved fysisk fremmøde. 

Hvis du har indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer vi til, at du sender dem på forhånd, da det vil lette afviklingen af generalforsamlingen. Indsendte indlæg vil blive læst op og besvaret på generalforsamlingen under det relevante punkt på dagsordenen. Af hensyn til referatet er det vigtigt, at du oplyser dit fulde navn.

Vi opfordrer til, at indlæg mailes til generalforsamling@pplus.dk senest den 5. april kl. 12.00.

Der vil løbende blive stemt om de enkelte punkter på dagsordenen. Afstemningerne sker via generalforsamlingsportalen. Hvis du ikke er logget ind, eller du har afgivet fuldmagt, kan du ikke deltage i afstemningerne.

Som led i afviklingen af generalforsamlingen behandler P+ visse personoplysninger (navn, adresse, CPR-nr.) med det formål, at medlemmerne kan tilmelde sig og i øvrigt udøve deres medlemsrettigheder på general-forsamlingen. Pensionskassen henviser i den forbindelse til sin persondatapolitik