Icon

Bestyrelsesvalg 2021

Der er i år valg til bestyrelsen i P+. Bestyrelsen skal ifølge vedtægten indstille formand til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller Kim Duus til godkendelse som formand.

Bestyrelsen skal endvidere indstille 4 kandidater til valg på generalforsamlingen. Mindst én af kandidaterne skal have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg: Helle Munk Ravnborg, Peter Falkenham (revisionskyndigt medlem), Peter Løchte Jørgensen og Åse Kogsbøll. Du kan læse mere om kandidaterne og den indstillede formand på de næste sider.  

Sådan vælges bestyrelsen
Bestyrelsen skal ifølge vedtægten bestå af 7 medlemmer.

Valg af formand sker efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf’s og IDA’s bestyrelser. Valg af formanden skal godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal indstille 4 kandidater til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at de opstillede kandidater samlet set har de nødvendige kvalifikationer i forhold til lovgivningen og Finanstilsynets regler. Desuden skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget.

Se formandskandidaten her og de 4 kandidater, som bestyrelsen indstiller, her.
Du har også mulighed for at stille spørgsmål direkte til kandidaterne via vores debatforum

Djøf og IDA udpeger hver et bestyrelsesmedlem, som skal være medlem af pensionskassen. Udpegningen gælder fra generalforsamlingen den 6. april 2021.

Djøf's repræsentant IDA's repræsentant

Djøf har udpeget Johanne Legarth Nordmann. Johanne er fællestillidsrepræsentant for AC'erne i Skatteforvaltningen og næstformand i Djøf Offentlig. Hun er uddannet økonom og er optaget af virksomhedsstyring, og hvordan virksomheder øger deres performance.

IDA har udpeget Søren Vang Fischer. Søren er uddannet civilingeniør og ph.d. Han arbejder med bl.a. problemløsning, statistisk processtyring, usikkerhedsbudgetter og compliance hos Novo Nordisk. Han er næstformand i IDA og medlem af bestyrelserne i IDA forsikring, IDA Conference, IEF-fonden, videnformidlingsfonden samt LF Ventilation A/S. 

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal dit kandidatur fremsættes skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer (inklusive fuldmagter). 

Det er også muligt at stille op som kandidat på generalforsamlingen uden at have meldt sit kandidatur i forvejen. Dette kræver opbakning fra mindst 25 medlemmer. 

Anmeld dit kandidatur
Du kan anmelde dit kandidatur ved at sende en mail her. Under Hvad drejer henvendelsen sig om vælger du Bestyrelsesvalg.

Send en præsentation til os på omkring 300 ord, hvor du skriver lidt om dig selv:

  • Fakta - navn, alder og uddannelse.
  • Din baggrund og erfaring.
  • Hvad du vil arbejde for som medlem af bestyrelsen.

Vi vil også gerne have et billede af dig - i størrelsen 400px x 400 px. Når vi har modtaget dit kandidatur, publiceres det her på hjemmesiden.

Den 15. marts kan du, som opstillet kandidat, komme til Flintholm og få optaget en video, som du kan dele på fx LinkedIn. Send en mail til generalforsamling@pplus.dk, så vi kan aftale et tidspunkt. Vi afholder ligeledes et digitalt debatmøde den 23. marts, hvor alle opstillede kandidater, der har lyst til at deltage, kan debattere  med medlemmerne.  

Læs mere om bestyrelsesarbejdet i P+ og de krav, der stilles til en bestyrelse, her

Læs mere om bestyrelsesvalg i vedtægten