Icon
IconFå indflydelse i P+ 

Arkiv generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Generalforsamling den 19. august 2020 kl. 16.00.

Vi glæder os til at afholde den første generalforsamling i den fusionerede pensionskasse, der samler akademikerne.

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, men ikke nåede at tilmelde dig inden for fristen, som var den 19. august kl. 14.00, kan du kontakte
VP Investor Services på telefon 4358 8894 eller på e-mail: vpinvestor@vp.dk

Link til at deltage i generalforsamlingen
Hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen, kan du deltage  - det vil sige følge generalforsamlingen via livestreaming, stemme og sende indlæg - her

Link til livestreaming
Hvis du ikke har tilmeldt dig, kan du følge generalforsamlingen via livestreaming - det vil sige, at du ikke kan stemme og sende indlæg, men overvære generalforsamlingen - her

Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 16. april, men myndighedernes retningslinjer omkring forsamlinger ifm. COVID-19 gjorde, at vi måtte aflyse arrangementet.

Bestyrelsen har på baggrund af bekendtgørelse udsendt af Finanstilsynet besluttet, at generalforsamlingen i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. På den måde sikrer vi, at vi overholder de gældende regler omkring forsamlingsforbuddet.

Vi håber, mange medlemmer vil deltage i generalforsamlingen eller benytte sig af muligheden for at afgive fuldmagt på forhånd. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for, at generalforsamlingen bliver en god oplevelse.

Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt indtil den 19. august kl. 14.00.

SÅDAN FORGÅR DEN ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING

En elektronisk generalforsamling betyder bl.a., at du skal deltage digitalt via en generalforsamlingsportal, hvor du også kan afgive din stemme og stille skriftlige spørgsmål undervejs. Generalforsamlingsportalen faciliteres af VP Services, der ligeledes håndterer tilmelding og fuldmagter.

Du kan deltage i generalforsamlingen via enten PC/Mac, tablet/iPad eller smartphone. Nedenstående finder du flere praktiske informationer om afholdelse af den elektroniske generalforsamling. Siden opdateres løbende.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage i afstemningen. Kan du ikke deltage, eller vil du bare følge generalforsamlingen via livestreaming, kan du afgive fuldmagt på forhånd.


Bestyrelsen opfordrer til, at du gør din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Du kan afgive fuldmagt i ovenstående link eller ved at downloade en fuldmagt nederst på siden.

 

Fuldmagt til bestyrelsen

Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.

 

Fuldmagt til tredjemand

Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

 

Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen

Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten bliver tilgængelig i tilmeldings-systemet og her på siden, når den endelige dagsorden offentliggøres senest den 5. august.

 

Du kan enten afgive elektronisk fuldmagt eller downloade en fuldmagt nederst på siden.

 

Fysiske fuldmagter mailes til vpinvestor@vp.dk senest den 18. august kl. 12.00.

 

Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du sende en mail til generalforsamling@pplus.dk  senest den 18. august kl. 12.00. 

Når du har tilmeldt dig eller afgivet fuldmagt, får du en bekræftelse på mail. Mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen, som du skal logge ind på for at deltage.

 

Har du spørgsmål til tilmelding eller afgivelse af fuldmagt, kan du kontakte VP på telefon 4358 8866 mandag til fredag kl. 9.00-16.00. Du kan også skrive til vpinvestor@vp.dk

 

Ønsker du at teste, om den enhed, som du vil deltage fra, opfylder de tekniske krav, kan du gøre dette fra den 18. august kl. 12.00, hvor portalen vil være aktiv.

Du kan deltage i generalforsamlingen på følgende måder:

 

Deltag, og afgiv stemme via generalforsamlingsportal

Du deltager i generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen. Du afgiver ligeledes din stemme via portalen, ligesom du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.

 

Afgiv fuldmagt, og deltag i/følge generalforsamlingen via generalforsamlingsportal

Du deltager i eller følger generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen. Du har ikke mulighed for at stemme, da du har afgivet fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, men du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.

Hvis du har indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer vi til, at du sender dem på forhånd, da det vil lette afviklingen af generalforsamlingen. Indsendte indlæg vil blive læst op og besvaret på generalforsamlingen under det relevante punkt på dagsordenen. Af hensyn til referatet er det vigtigt, at du oplyser dit fulde navn.

 

Vi opfordrer til, at indlæg mailes til generalforsamling@pplus.dk senest den 18. august kl. 12.00.

Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og debattere forslagene. Dette vil foregå skriftligt via generalforsamlingsportalen. Dit indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Du skal være logget på portalen for at skrive indlæg. 

Du har mulighed for undervejs i generalforsamlingen at indsende skriftlige indlæg til hvert punkt på dagsordenen. Indlægget må maksimalt være på 250 ord. Efterfølgende kan du følge op på dit indlæg med 2 gange 2 indlæg på hvert 125 ord.

Der vil løbende blive stemt om de enkelte punkter på dagsordenen. Afstemningen sker via generalforsamlingsportalen. Hvis du ikke er logget ind, eller du har afgivet fuldmagt, kan du ikke deltage i afstemningen.

Som led i afviklingen af generalforsamlingen behandler P+ visse personoplysninger (navn, adresse, CPR-nr.) med det formål, at medlemmerne kan tilmelde sig og i øvrigt udøve deres medlemsrettigheder på generalforsamlingen. Pensionskassen henviser i den forbindelse til sin persondatapolitik

___________________________________

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.

Referat

Præsentation

Dagsorden Med Bestyrelses Og Medlemsforslag

P+ Årsrapport 2019