IconOrganisation 

Lønpolitik

Bestyrelsen evaluerer løbende på lønpolitikken og rapporterer årligt over for generalforsamlingen.

P+ anvender ikke variabel aflønning til sine medarbejdere, herunder direktion og væsentlige risikotagere, eller til bestyrelsen. Ingen medarbejdere eller ledelsesmedlemmer i P+ er således i kraft af variabel aflønning incentiveret til usund risikotagning i generel forstand, herunder usund risikotagning med hensyn til bæredygtighedsrisici (dvs. miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering), jf. art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Du kan læse lønpolitikken, godkendt på P+'s generalforsamling den 7. april 2022, herunder.

Lønpolitk