IconOm bestyrelsen 

Katrine Ehnhuus

Katrine Ehnhuus har en kandidatgrad i statskundskab og en Master i International udvikling og miljø/klima. Hun er ansat som seniorrådgiver Mellemfolkeligt Samvirkes Center for Bæredygtig Finans.

Katrine Ehnhuus er medlem af pensionskassens revisionsudvalg.