Honorarer til bestyrelse, revisions- og risikoudvalg udgør følgende:

Bestyrelsens honorarer:

Formand: 424.000 kr.
Næstformand: 233.000 kr.
Menige medlemmer: 138.000 kr.

Revisionsudvalgets honorarer:

Formand: 138.000 kr.
Menige medlemmer: 69.000 kr.

Risikoudvalgets honorarer:

Formand: 138.000 kr.
Menige medlemmer: 69.000 kr.