IconOm bestyrelsen 

Helle Munk Ravnborg (medlemsvalgt)

Helle Munk Ravnborg er uddannet cand.techn.soc. og ph.d., og hun er ansat som seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Hun er forperson for Bornholms Energi og Forsyning og Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark.

Helle Munk Ravnborg er medlem af pensionskassens risikoudvalg.