IconOm os 

Bestyrelsen

I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af P+ og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen og P+’s vedtægt og regulativer.

Den nuværende bestyrelse i P+ udgøres af:

  • Lars Bo Bertram, formand
  • Johanne Legarth Nordmann (udpeget af Djøf)
  • Aske Nydam Guldberg (udpeget af IDA)
  • Katrine Ehnhuus (medlemsvalgt)
  • Helle Munk Ravnborg (medlemsvalgt)
  • David Lando (medlemsvalgt)
  • Peter Falkenham (medlemsvalgt)

Bestyrelsen følger den gældende lovgivning om bestyrelsesuddannelse.

Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen laver årligt en selvevaluering. Hovedelementerne i selvevalueringen er de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til arbejdet samt de opnåede resultater. Herudover fokuseres der på bestyrelsens samarbejde med direktionen samt tilrettelæggelse og kvalitet af det materiale, der sendes til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsens sammensætning, inkl. kompetencer, belyses.

Når selvevalueringen er lavet, og der er udarbejdet en rapport, diskuterer den samlede bestyrelse resultaterne med henblik på at blive bevidst om stærke og svage sider samt muligheder for forbedring.