IconSådan investerer vi dine penge 

Risikomærkning

Vi investerer din opsparing i flere forskellige slags aktiver, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m.

Risiko er nødvendig for at få afkast
Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing
For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsordninger, hvor forrentningen sker efter et markedsrenteprincip, ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 6,0: 

  • Risikotallene mellem 5,1 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving. 

Kortsigtet og langsigtet risiko
Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder
Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når medlemmet er ungt. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som medlemmet bliver ældre.

Sammenlign risikoen på din pensionsopsparing med gennemsnittet
Risikotal opgøres kun for markedsrenteprodukter. Medlemmer med P+’s markedsrenteprodukt, P+ Livscyklus, kan vælge mellem tre risikoniveauer (Høj, Mellem, Lav) samt investeringsprofilen P+ Bæredygtig, der har risikoniveauet Mellem. Uanset risikoniveauet aftrappes risikoen – og dermed risikotallet – løbende frem mod pensionstidspunktet. Forskellen mellem risikoniveauerne er dels graden af risiko, dels hvornår risikoen begynder at blive aftrappet.

Ved at klikke her kan du sammenligne risikoen i P+ Livscyklus med andre pensionsselskabers markedsrenteprodukter, hvor den gennemsnitlige risiko for lignende pensionsprodukter også fremgår.

Dette værktøj er udviklet af F&P, der er brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber.