IconSådan investerer vi dine penge 

Porteføljeforvaltere

P+ gør brug af en række porteføljeforvaltere.

Se hvilke herunder.

 • Egen forvaltning

Noterede aktier:

 • Nykredit Asset Management
 • Maj Invest
 • Goldman Sachs Asset Management
 • StateStreet
 • abrdn
 • C WorldWide Asset Management
 • Danske Bank Asset Management

 

Private Equity:

 • Altas
 • Astorg
 • Aurora Capital Partners
 • Avista Capital Partners
 • SAGA Private Equity
 • EQT
 • Greenbriar Equity Group
 • Hamilton Lane
 • Incline Equity Partners
 • Investindustrial
 • Keensight
 • LGT
 • Maj Invest
 • Montefiore Investment
 • Morgan Stanley
 • Partners Group
 • Mercer
 • Quad-C
 • TorQuest Partners
 • Dansk Vækstkapital
 • Sumeru Equity Partners
 • Gro Capital

Kreditobligationer:

 • Capital Four
 • Morgan Stanley
 • LGIM
 • Colchester
 • Pimco
 • Stone Habor
 • Wellington

 

Alternativ kredit:

 • KKR
 • Alcentra
 • Barings
 • Oaktree
 • Goldman Sachs
 • LCM
 • AXA
 • ICG-Longbow
 • LaSalle
 • Madison

Ejendomme:

 • Egen forvaltning
 • DEAS Property Asset Management
 • Fokus Asset Management A/S
 • Thylander Gruppen
 • Capital Investment
 • Actis
 • Apollo
 • Ares Capital
 • Berlin Wohnungs Invest
 • Bluehouse Capital
 • Centerbridge Partners
 • Core Property Management
 • H.I.G Capital Partners
 • Jamestown
 • Madison International Realty
 • Morgan Stanley
 • Nordic Real Estate Partners
 • Patrizia Multi Managers
 • SC Capital
 • Tishman Speyer
 • Walton Street

 

Infrastruktur:

 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • Morgan Stanley
 • Actis
 • Antin
 • Global Infrastructure Partners
 • SL Capital
 • DigitalBridge
 • Hamilton Lane
 • JP Morgan
 • Blackstone
 • Patrizia

 

Skov:

 • International Woodland Company
 • Morgan stanley
 • Nordea
 • Danske Bank
 • Moma Advisors

P+'s brug af kapitalforvaltere og sammenhæng med den overordnede strategi

P+ skal i overensstemmelse med Lov om forsikringsvirksomhed §§ 176 og 177 vedrørende aktivt ejerskab rapportere om hovedelementerne i vores aktieinvesteringsstrategi samt vores brug af kapitalforvaltere

 

En væsentlig del af P+'s aktieinvesteringer foretages gennem eksterne kapitalforvaltere. Kapitalforvalternes investeringsstrategier er udvalgt med henblik på at understøtte P+'s investeringsstrategi og sigter på at bidrage med langsigtet værdiskabelse og diversifikation i P+'s samlede investeringsportefølje.

 

Kapitalforvalterne har til opgave at investere bedst muligt inden for retningslinjer, der er beskrevet i en porteføljeforvaltningsaftale, der inkluderer et benchmark, samt at agere i overensstemmelse med P+'s politik for aktivt ejerskab. Som led i aktivt ejerskab og med udgangspunkt i principper for god selskabsledelse, herunder særligt ICGN’s globale retningslinjer for god selskabsledelse og OECD’s principper for god selskabsledelse stemmer P+ så vidt muligt på generalforsamlinger hos børsnoterede selskaber, hvor pensionskassen er stemmeberettiget. I tilfælde af at P+'s stemmeafgivning afviger fra disse principper, og såfremt det skønnes relevant, videreformidles dette til kapitalforvalterne. Et eksternt konsulentfirma bistår P+ med at stemme systematisk på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

 

P+ samarbejder med en række kapitalforvaltere, der alle fungerer som et mindre tandhjul i P+'s samlede investeringsstrategi. Det er derfor hverken relevant eller nødvendigt for den enkelte kapitalforvalter at have kendskab til profilen og varigheden af P+'s forsikringsmæssige forpligtelser for at varetage forvalterens opgaver. Det er derimod P+'s opgave at sikre, at kapitalforvalternes bidrag til den samlede investeringsportefølje er i overensstemmelse med med profilen og varigheden af P+'s forsikringsmæssige forpligtelser.

 

P+ benytter sig af både aktive og passive kapitalforvaltere, hvor aktive forvaltere typisk har en højere porteføljeomsætningshastighed end passive forvaltere. Porteføljeomsætningsomkostninger afrapporteres som led i den regelmæssige forvalterrapportering og/eller i forbindelse med aflæggelse af relevante investeringsforeningsregnskaber, og omkostningerne indgår desuden i det samlede nettoafkast. De er imidlertid ikke et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til kapitalforvaltere, da de ikke har nogen selvstændig indtjening knyttet til porteføljeomsætningsomkostningerne. Fælles for forvalterne gælder at de som oftest aflønnes i forhold til den formue, de plejer på vegne af P+. Den konkrete aflønning af forvaltere reguleres i kontraktligt indgåede porteføljeforvaltningsaftaler. Det gælder desuden for alle forvaltere, at de udvælges og monitoreres løbende og som minimum 1 gang årligt med henblik på at vurdere, om de samlet bidrager med de forventede egenskaber ift. profilen og varigheden af P+'s forsikringsmæssige hensættelser, samt om de lever op til de resultatmæssige forventninger. Kapitalforvaltningsaftalerne er uden fast ophørsdato, men kan afsluttes med kort varsel, såfremt det skønnes nødvendigt.