Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for juni:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 30. juni på -3,5%, hvilket var en stigning på 1,9%-point i forhold til ultimo maj.
Månedens porteføljeafkast blev endnu engang skabt via solide afkast i de risikobetonede aktivklasser, aktier og kreditobligationer, der leverede henholdsvis 2,8% og 2,4%. Herudover gav porteføljens obligationer et fornuftigt afkast på 1,1%, mens reale aktiver ligeledes gav et afkast på 1,1%. Pensionskassen har måneden igennem ligget svagt overvægtet risiko, hvilket har medvirket til det positive afkast.

Markederne har fortsat den opadgående kurve efter den gradvise genåbning af økonomierne, omend opturen har taget sig en lille puster i juni måned. Antallet af nye smittetilfælde er stadig forholdsvist lavt i Europa, mens situationen i USA forværres, hvor smittetilfældene oplever nye højder. Herudover er situationen i vækstlandene, og i særlig grad Sydamerika, bekymrende, idet der opleves markante stigninger i antallet af infektioner. Denne udvikling har medført en stigende usikkerhed på de finansielle markeder. Der ses dog samtidigt fremskridt i bestræbelserne på at finde en effektiv vaccine, hvor flere medicinalvirksomheder nu er begyndt at teste vacciner på mennesker.

De interne grænser i Europa er gradvist blevet genåbnet, og der arbejdes nu med en genåbning af de ydre grænser allerede i juli måned. Dette giver et tiltrængt boost til den europæiske turismeindustri, der har været særligt hårdt plaget siden virussens udbrud. På Brexit-fronten har Storbritannien gjort det klart, at de ikke ønsker en forlængelse af overgangsperioden, der løber frem til årets udgang. EU og Storbritannien har aftalt af forhandle videre i juli og august, hvortil ambitionen er, at der kan indgås en aftale i august forud for oktobers EU-topmøde. På globalt plan bliver det i juli måned særdeles interessant at følge udviklingen af smittetilfælde i USA med henblik på, hvorvidt det bliver nødvendigt med en ny nedlukning eller om stormen kan rides af uden at lukke landet ned igen.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 118.633 -3,5%
Obligationer 28.571 2,2%
Aktier 45.904 -6,3%
Kreditobligationer 24.849 -5,1%
Reale aktiver 18.607 -0,8%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.