Icon
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

 

 

Månedsrapport for oktober:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. oktober på 11,4 %, hvilket er en stigning på 2,4 %-point i forhold til ultimo september.

Månedens porteføljeafkast blev trukket op af et flot afkast i aktier på 4,4 %. Reale aktiver og kreditobligationer leverede afkast på hhv. 0,4 % og 0,1 %, mens afkastet på obligationer og særlige investeringer var på hhv. -0,5 % og -0,8 %.

Efter flere måneder uden COVID-19 som det altoverskyggende tema i Danmark, er virussen så småt begyndt at stjæle billedet igen. Risikoen for smitte stiger i takt med, at det bliver koldere på den nordlige halvkugle. Både USA og Europa har på det seneste kunnet mærke stigningen i smitten, hvor især sidstnævnte har oplevet mange nye smittetilfælde. I Danmark er smitten ligeledes støt stigende, og statsminister Mette Frederiksen har allerede varslet nye tiltag, der skal stoppe smitten. Nye restriktioner kan få vidtrækkende konsekvenser for økonomierne, hvor det dog virker mindre sandsynligt, at de mest omfattende restriktioner, herunder lockdowns, indføres igen, da størstedelen af befolkningen er vaccineret, hvorfor risikoen for dødstilfælde er betydeligt nedsat.

Aktierne har generelt klaret sig flot på trods af en stigende frygt for stagflation, hvor flere frygter stagnerende økonomisk vækst kombineret med stigende inflation. Særligt el- og varmepriserne ligger på meget høje niveauer som følge af presset på de internationale forsyninger af olie, gas og kul kombineret med manglende blæsevejr. De høje energipriser påvirker ligeledes metaller, hvor priserne på blandt andet kobber og guld ligger højt som følge af lav produktion og driftsstop. Der er dog flere, der anser den høje inflation som værende midlertidig, og flere centralbanker har med udmeldinger til den bløde side lagt en lille dæmper på den stigende globale inflationsfrygt.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 146.293 11,4 %
Obligationer 33.191 -1,7 %
Aktier 60.310    19,2 %
Kreditobligationer 27.864   4,7 %
Reale aktiver 22.089 7,5 %

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.