Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for september:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 30. september på -0,1 pct., hvilket er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til ultimo august.

Månedens porteføljeafkast blev trukket ned af et afkast i aktier på -1,9 pct. På den anden side af lighedstegnet leverede kreditobligationer, reale aktiver og obligationer fornuftige afkast på henholdsvis 0,2 pct., 0,8 pct. og 0,3 pct.

De finansielle markeder er efter mange måneders fremgang stødt ind et lille bump i september måned. En negativ stemning har bredt sig på markederne som følge af det fortsat stigende smittetal i Europa kombineret med, at selvsamme tal ikke falder så hurtigt i USA, som man havde håbet på. I Danmark har antallet af smittede ligeledes været stigende, hvorfor regeringen har set sig nødsaget til at gøre flere af de tidligere indførte lokale restriktioner gældende på nationalt plan. På trods af det stigende smittetal i Europa, stiger antallet af dødsfald dog fortsat ikke, hvorfor det virker usandsynligt med meget omfattende nedlukninger, som vi så i foråret. Dette virker også usandsynligt i Danmark, hvor det høje antal smittede også skal ses i lyset af en markant stigning i antallet af udførte tests.

Det amerikanske præsidentvalg nærmer sig med hastige skridt, og i denne forbindelse løb den første præsidentdebat af stablen i slutningen af september. Som altid følger hele verden med stor interesse med i det amerikanske præsidentvalg, omend denne præsidentdebat ikke bragte meget nyt med sig, hvor afbrydelser og mundhuggeri fyldte mere end debatten om politiske emner. Brexit-forhandlingerne er blevet yderligere udfordret efter, EU for nylig har åbnet en sag mod briterne for brud på den allerede godkendte udtrædelsesaftale. Det er endnu usikkert, hvorvidt udfaldet af forhandlingerne bliver en aftale eller ”no deal”. I Japan blev forhåndsfavoritten Yoshihide Suga med stort flertal valgt som Shinzo Abes efterfølger, og den nye premierminister har allerede gjort klart, at han ønsker at videreføre den forhenværendes økonomiske politik. I den kommende måned vil to helt centrale temaer for de finansielle markeder være smitteudviklingen og det amerikanske præsidentvalg.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 123.063 -0,1%
Obligationer 33.801 3,1%
Aktier 44.711  -0,4%
Kreditobligationer 25.969 -2,2%
Reale aktiver 18.122  1,3%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 10. bankdag.