Hero graphic
IconSådan er vores afkast 

Vores afkast

Her kan du se denne måneds afkast for P+.

Månedsrapport for december 2020:

ÅTD-afkastet i P+ lå den 31. december på 6,6 %, hvilket er en stigning på 2 %-point i forhold til ultimo november.

Det positive afkast i december blev skabt af flotte afkast på aktier og særlige investeringer på henholdsvis 3,5 % og 4,2 %. Reale aktiver gav også et fint afkast på 1,8 %, og kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,9 %. Obligationer bidrog ikke til månedens afkast.

December var som det meste af 2020 præget af COVID-19. I Danmark var der en omfattende nedlukning, der har haft en effekt på de enkelte personer, men også på den danske økonomi. Det var også i december, de første vacciner blev godkendt og distribueret til de forskellige lande. De fleste europæiske lande påbegyndte deres vaccinationsstrategi ultimo december.

I kølvandet af valget i USA i november, hvor Joe Biden vandt, har der været meget tumult omkring, hvorvidt der har været valgsvindel. Derudover endte valget for Repræsentanternes Hus med et flertal til Demokraterne og i Senatet med en lige fordeling, hvorfor Biden vil kunne føre sin politik uden de store problemer, og derfor vil man forvente, at han vil føre en ekspansiv finanspolitik. 

I slutningen af december blev der indgået en ny handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Dette, sammen med de nye vacciner og det forventede skifte i den amerikanske finanspolitik, har givet glæde og håb og mere risikoappetit på aktiemarkederne.

DKK mio. Markedsværdi  Afkast år til dato 
P+ Balance 131.741 6,6%
Obligationer 34.894 3,4%
Aktier 48.805   11,4%
Kreditobligationer 25.824   1,7%
Reale aktiver 20.047  8,0%

 

Vi opdaterer afkastet månedsvist - senest den 13. bankdag.