Icon

Herunder kan du se de historiske afkast for P+. Afkastene er opgjort efter investeringsomkostninger.

Note: I udregningen af P+'s historiske afkast er fordelingen mellem afkast for JØP og DIP henholdsvis 65 pct. og 35 pct. Afkast for 1. halvår af 2021 tager udgangspunkt i årets afkast, mens afkast for 1 år, 5 år og 10 år kigger tilbage med udgangspunkt i ultimo 2020.