IconSeneste nyt om ansvarlige investeringer 

Ny international metode er velkendt i P+’s arbejde med klima

En ny, international metode skal hjælpe investorerne med at vurdere selskabers arbejde med at reducere deres negative påvirkning på klima. Metoden er på linje med den måde, som vi allerede vurderer vores portefølje på i P+.

28. september 2020, kl. 11:29

Investorinitiativet Climate Action 100+ er gået i gang med at udvikle en international metode, Net Zero Company Benchmark, til at vurdere virksomheders indsats for klimaet. Formålet er at give investorer et større, stærkere og mere ensartet grundlag til at vurdere, hvorvidt og hvordan de selskaber, der investeres i, arbejder med reduktion af CO2-udledning. 

”Det internationale benchmark er på linje med den måde, vi allerede i dag analyserer CO2-intensive selskaber på. Det er positivt, at tilgangen nu bliver udbredt og ensartet internationalt. Det giver os et større datagrundlag for at vurdere selskaberne i vores portefølje og tage de nødvendige beslutninger og konsekvenser i forhold til at agere som en ansvarlig investor,” siger underdirektør i P+, Kirstine Lund Christiansen.

Læs mere