Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Sammen når vi længere - netværk

P+ er med i netværk og organisationer.

Pensionskassen er en del af nedenstående netværk og organisationer, hvorigennem vi på forskellig vis arbejder for ansvarlige investeringer.

PRI

Verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif

Netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer. Pensionskassens chef for ansvarlige investeringer er en del af Dansifs bestyrelse.

CDP

Internationalt initiativ, som arbejder for at skabe gennemsigtighed om selskaber og andre aktørers udledning af C02.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.