Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Pensionskassen skal have fokus på at foretage investeringer, som understøtter FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, men ikke på bekostning af afkast til medlemmerne.

FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal understøttes igennem integrationen af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Derudover skal pensionskassen prioritere investeringer i fonde, som understøtter FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som følge af den type af investeringer, som vil ligge i fondene.

P+ investerer gennem:

  • Danish SDG Investment Fund (SDG-fonden). SDG-fonden blev etableret i 2018 for at fremme FN’s verdensmål ved at tilbyde kapital til kommercielle bæredygtige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. SDG-fonden er et offentligt-privat samarbejde med midler fra den danske stat, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og en række private investorer og pensionsselskaber. Gennem SDG-fonden er P+ medinvestor i udviklingen af blandt andet vedvarende energianlæg i Afrika, Asien og Latinamerika.

  • Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP er en kapitalforvalter, der blev grundlagt i 2012, med speciale i langsigtede investeringer i energi og infrastruktur. Gennem CIP's fonde er P+ blandt andet medinvestor i vindmølleparker i Spanien og Taiwan. 

  • Actis Long Life Infrastructure Fund (ALLIF). Fonden hører under Actis, som er en førende investor på de globale vækstmarkeder. Fonden investerer i vedvarende energi i mellemindkomst- og udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika. Gennem ALLIF er P+ medinvestor i solcelleparker i Chile og Indien.

Derudover har P+ investeringer i Vestas, Christian Hansen Holding A/S og Ørsted A/S, som er vurderet blandt verdens mest bæredygtige selskaber.

Du kan følge med i seneste nyt om ansvarlige investeringer i P+, herunder investeringer, der understøtter FN’s verdensmål, her