Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Eksklusion af selskaber og lande

P+'s eksklusionsliste indeholder en række navne på selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer i.

Pensionskassen investerer så vidt muligt ikke i selskaber og lande på pensionskassens eksklusionsliste samt selskaber med karakteristika svarende til selskaberne på pensionskassens eksklusionsliste.

Selskaber og lande bliver placeret på listen fordi:

  • De systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og aktivt ejerskab er udsigtsløst.
  • De agerer i strid med FN-traktater og konventioner, som Danmark har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klyngeammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle våben.
  • Som konsekvens af en vurdering af finansielle sanktioner.
  • Et land vurderes til ikke at være investeringsbart ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø og sociale forhold i landet
  • De producerer cigaretter og andre tobaksprodukter.

Når et selskab eller land kommer på eksklusionslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen.

Frasalg af ikke-børsnoterede selskaber samt selskaber, der ejer skov, infrastruktur og ejendomme, kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer.

Dokumenter

Eksklusionslisten opdateres efter behov. Den aktuelle version med navne og børsnoterede selskaber og lande kan ses i dokumentet herunder.

Eksklusionsliste December 2020