Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Ansvarlige investeringer i praksis

Se hvordan vi vurderer ansvarlighed i investeringer.

Internationale og nationale retningslinjer udstikker rammen for, hvordan pensionskassen i praksis arbejder med ansvarlighed, og dermed hvordan vi vurderer ansvarlighed i investeringer.

Før investering

Inden pensionskassen investerer, vurderer vi potentielle investeringer i forhold til ansvarlighed, og når pensionskassen udvælger kapitalforvaltere til at investere på vegne af pensionskassen, indgår deres arbejde med ansvarlighed som en del af vurderingen og den endelige investeringsbeslutning.

Kapitalforvaltere skal vurdere, hvordan selskaber identificerer, forebygger og håndterer faktisk og potentiel negativ påvirkning på blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption.

Efter investering

Pensionskassen udøver aktivt ejerskab på sine investeringer. Aktivt ejerskab omfatter overvågning af selskaber, dialog med udvalgte selskaber, samarbejde med andre investorer samt så vidt muligt stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger. Rådgivervirksomheden EOS og kapitalforvaltere står for dialogen med selskaber på vegne af pensionskassen.

Formålet med aktivt ejerskab er at arbejde for, at selskaberne følger pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, minimere risici samt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse.

Dokumenter

Er du interesseret i mere detaljeret information om arbejdet med ansvarlige investeringer i praksis, kan du læse dette dokument.

Ansvarlige Investeringer I Praksis