Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Ansvarlige investeringer i P+

Pensionskassen har som målsætning at skabe det størst mulige afkast og samtidigt være en ansvarlig investor.

Arbejdet med ansvarlighed har fokus på, hvorvidt pensionskassen, samarbejdspartnere og selskaber, som pensionskassen har investeret i, har ledelsessystemer på plads, som kan identificere, forebygge og håndtere faktisk og potentiel negativ påvirkning på fx miljø og menneskerettigheder.

Vi har vedtagne politikker og retningslinjer, som sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer på området og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer.