Ansøgning om børnepension

Du skal udfylde blanketten, når der skal udbetales børnepension til børn ved din pensionering.

Du skal udfylde en formular pr. barn.

Medlemsoplysninger

CPR-nummer

Barnets oplysninger

CPR-nummer

Skat

Valg af skattekort

Hvis barnet ikke har et skattekort, skal du kontakte SKAT for at få et skattekort oprettet. I modsat fald er vi nødsaget til at trække 55 pct. i skat.

Bankkonto
Børnepension udbetales til barnets NemKonto. Hvis barnet ikke har en NemKonto, skal du kontakte din bank for at få oprettet NemKontoen.

Forældremyndighed

Hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år, beder vi dig oplyse forældremyndigheden.

Er der fælles forældremyndighed over barnet?

Barnets navne- eller dåbsattest

Vedhæft kopi af navne- eller dåbsattest