Derfor kan du glæde dig over at være medlem i P+

Pensionskassen, der er medlemsejet, administrerer pensionsordninger for over 114.000 jurister, økonomer og ingeniører og har en formue på omkring 160 mia. kr.

Derfor kan du glæde dig

  • Vi er nu ét af Danmarks 10 største pensionsselskaber. Det giver os større adgang til mere attraktive investeringsmuligheder og indflydelse som ansvarlig investor
  • Vi er bedre rustet til finanssektorens stigende krav og til fortsat at levere resultater på et komplekst og konkurrencepræget investeringsmarked
  • Vi sparer penge på administration, da en række arbejdsopgaver ikke længere skal laves i begge pensionskasser. Og som medlemsejet pensionskasse går overskuddet til dig
  • Du bevarer dine rettigheder, og din pensionsordning er den samme.